محصولات

فروسیلیکو منگنز یک آلیاژ با مقادیر زیاد منگنز و سیلیس می باشد. و به طور گسترده به عنوان یک عامل آلیاژ ساز در تولید فولاد کاربرد دارد و نقشی اساسی در استحکام، سختی و انعطاف فولاد ایجاد می کند. از این رو به عنوان یکی از مواد اصلی فرآیند فولاد سازی می باشد. منگنز جزء اصلی در فولاد سازی است که باعث افزایش استحکام کششی فولاد میگردد و سیلیس به عنوان یک دی اکسید کننده در رها سازی گازهای غیرمطلوب محلول در ذوب کاربرد دارد. فرومنگنز با داشتن مقادیر زیاد منگنز یک عامل آلیاژساز بسیار مهم در فولاد سازی می باشد. افزودن 0.25 تا 13% منگنز با حذف تشکیل سولفیدهای آهن باعث استحکام فولاد در دماهای بالا می گردد. منگنز همچنین باعث بهبود مقاومت فولاد در برابر ضربه و سایش می گردد.

آنالیز فروسیلیکو منگنز

SIZE P S C Si Mn
به سفارش مشتری 0.3% Max 0.03% Max 2.5% Max 14-16% 60-65%
به سفارش مشتری 0.3% Max 0.03% Max 2.5% Max 15-17% 65-70%

آنالیز فرومنگنز پرکربن

SIZE P S C Si Mn
به سفارش مشتری 0.3% Max 0.03% Max 6-8% 1.5% Max 70-75%
به سفارش مشتری 0.3% Max 0.03% Max 6-8% 1.5% Max 75-78%

آنالیز فرومنگنز متوسط کربن

SIZE P S C Si Mn
به سفارش مشتری 0.15% Max 0.02% Max 1.5% Max 1% Max 78% Min

آنالیز فرومنگنز کم کربن

SIZE P S C Si Mn
به سفارش مشتری 0.15% Max 0.02% Max 0.2% Max 1% Max 78% Min

تغییرات مقادیر آنالیز و سایز طبق در خواست قابل تغییر و بررسی میباشد.